Bộ sưu tập Gốm Tâm Linh cao cấp được xác lập kỷ lục Việt Nam